Language:

Primer pravilno popunjene uplatnice za donaciju.

Prilikom uplate je potrebno uneti odgovarajući iznos i lične podatke u odelјku Uplatilac.