Jezik:

Nove aktivnosti, novi partneri u širenju nenasilja

DOR Centar sa zadovoljstvom nastavlja sa svojim programom „LOLA„, prevencije vršnjačkog nasilja kroz realizaciju radionica nenasilne komunikacije za decu osnovškolskog i predškoslkog uzrasta, za njihove roditelje i širu javnost. Jači smo za nove prijatelje koji nam se priključuju, podržavaju i žele da nauče LOLA jezik ljubavi i prevencije konflikta.

U okviru školske 2018/2019. godine, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, nastavljamo da učimo decu nenasilnoj komunikaciji i prenosimo te veštine govora kako deci, tako i njihovim roditeljima, učiteljima, ali i široj javnosti. Uporedo s tim aktivnostima, DOR Centar aktivno širi krug kako korisnika, tako i partnera koji prepoznaju važnost i značaj nenasilne komunikacije.

Nove škole i novi vrtići, Dečija nedelja, Vlada Vojvodine, RTV, novi saradnici koji zajedno sa nama veruju u nenasilje.

Ako ne možete da nam se priključite u našim aktivnostima, uvek možete da nas pratite i čitate o svemu tome na našim FB, Twitter i Instagram stranicama.
S ljubavlju, DOR Centar.