Jezik:

Art&Love Caravan

Projekat koji je obuhvatio čak 4 države na prostoru Balkana: Srbija, Crna Gora, Slovenija, Hrvatska. Naš karavan je putovao i gde se zaustavi držao je...

Read More