Jezik:

DOR u mirovnim inicijativama

SREMSKI KARLOVCI, mart 2019 – DOR Centar aktivno je učestvovao u programu “Mirovni fosil – Prva laboratorija društvenih inovacija za mir u AP Vojvodini”, koji se održao od 23. do 26. februara u Sremskim Karlovcima, a gde je ispred DOR Centra bila naša Vladimíra Dorčová Valtnerová i upoznala se s temom društvenih inovacija i njihovim kreiranjem u kontekstu mira.
Kroz proces kokreacije i facilitacije 30 predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora radilo je na međusobnom povezivanju, rešavanju aktuelnih problema i izazova iz oblasti mira interkulturalnosti i ljudskih prava. U ime DOR Centra, Vladimira Dorčova Valtnerova je zajedno s ostalim učesnicima Mirovnog fosila osmišljavala različite inovativne pristupe, ideje, aktivnosti i programe koji mogu da podrže inicijative za obrazovanje o društvenim inovacijama za mir, kao i konkretne predloge društvenih inovacija koje se tiču ove teme. Nosilac projekta “Mirovni fosil” je Centar za kulturu i edukaciju Sonta (CEKOS) sa partnerskim organizacijama BalkanIdea Novi Sad, Centar za socijalni rad iz Apatina i agencija Infinity. Finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru projekta “Divided past – joint future” čiji je glavni nosilac OKC Banja Luka.